Open-Apps 6.0.0

Dziękujemy za zakup aplikacji!


 • Wersja: 6.0.0
 • Autor: Jakub "Emos" R. & Maciej "Lukieer" Skarbek
 • Utworzona: 2 stycznia, 2020
 • Aktualizacja: 19.05.2022

Instalacja i pierwsze uruchomienie

Bardzo nie zaleca się stawiania bota na maszynie z lokalizacją innej niż TeamSpeak, jeśli mamy querke w Polsce, to TeamSpeak też powinien być w Polsce - w przeciwnym wypadku prędkość niektórych funkcji może być wolna.

Zanim przejdziemy do instalacji aplikacji - wykonaj następujące czynności:

 • Dodaj IP maszyny gdzie stoi aplikacja do whitelisty TeamSpeak'a, czyli pliku "query_ip_allowlist.txt" (w starszych wersjach: "query_ip_whitelist.txt") znajdującego się w głównym katalogu TS3
 • Przygotuj plugin lub wygląd pod TeamSpeaka, aby widzieć wszystkie informacje o kanałach i klientach. Jest to bardzo przydatne, a wręcz wymagane podczas konfiguracji aplikacji. Osobiście polecamy instalację pluginu "Extended Client Info"
 • Ustaw jak najwyższe limity, aby uniknąć otrzymania flood-bana przez naszą aplikację. Jest to wymagane ze względu na dużą ilość informacji pobieranych z serwera TeamSpeak 3
 • Upewnij się, że port 10011 jest odblokowany dla maszyny z botami query, w przypadku iptables komenda to: iptables -I INPUT -s [IP MASZYNY] -p tcp --dport 10011 -j ACCEPT
 • Skonfiguruj bota oraz wprowadź licencję do pliku konfiguracyjnego.
 • Utwórz bazę danych o dowolnej nazwie, stwórz użytkownika oraz uzupełnij dane do logowania w pliku konfiguracyjnym (od wersji 4.0.0 nie jest wymagane importowanie bazy!)
 • Uruchom bota i ciesz się z szybkiego działania!

Zanim zgłosisz błąd do supportu, przeczytaj poniższe informację:

 • Jeżeli w konfiguracji znajdziemy zapis 'nazwa' => [], to nie należy go zmieniać na 'nazwa' => '', jednym słowem tam, gdzie pojawiają się klamry należy je zostawić, a dodatkowe opcje wpisywać po przecinku
 • Upewnij się że nazwy w funkcji od tworzeniu kanałów gildyjnych nie są zbyt długie, ani nie zawierają dziwnych znaczków.
 • Upewnij się, że wprowadziłeś poprwany API-KEY do wszystkich funkcji
 • Upewnij się, że bot nie otrzymuje flood-bana
 • Upewnij się, czy na serwerze nie jest uruchomiony inny bot.
 • Upewnij się, że twój serwer TeamSpeak nie posiada firewalla mogącego blokować naszego bota

Instancja 1 - Intervały

Instancja korzystająca z najbardziej optymalnych sposóbów do pobierania informacji od serwera, z szybkim i wydajnym efektem.

Instancja 1 posiada następujące funkcję:

 • adminChannel - Funkcja wpisuje w nazwę kanału status (Online/Zajęty/AFK/Offline/Urlop) oraz statystyki danego administratora w opis kanału.
 • multiFunctions
  • onlineRecord - Funkcja zapisująca rekord użytkowników online i wpisująca informacje w kanał.
  • todayRecord - Funkcja zapisująca rekord użytkowników danego dnia online i wpisująca informacje w kanał.
  • usersOnline - Funkcja zapisująca ilość osób online w nazwę kanału.
  • serverPing - Funkcja zapisująca ilość pingu w nazwę kanału.
  • packetLoss - Funkcja zapisująca utrate pakietów w nazwę kanału.
  • registredUsers - Funkcja zapisująca w nazwe kanału ilość osób zarejestrowanych.
  • spentTime - Funkcja zapisująca w nazwe kanału spędzony czas przez wszystkich użytkowników.
  • serverUptime - Funkcja zapisująca w nazwe kanału czas włączonego serwera.
  • channelClock - Funkcja zapisująca w nazwe kanału godzinę.
  • totalConnections - Funkcja zapisująca w nazwe kanału ilość połączeń.
  • bytesDownloaded - Funkcja zapisująca w nazwe kanału ilość pobranych bajtów.
  • bytesUploaded - Funkcja zapisująca w nazwe kanału ilość wysłanych bajtów.
  • nameDay - Funkcja zapisująca w nazwe kanału imieniny.
  • weather - Funkcja zapisująca w nazwe kanału oraz opis kanału pogodę.
  • news - Funkcja zapisująca w opis kanału najnowsze informacje.
  • randomName - Funkcja zapisująca w nazwe kanału losową frazę np. partnera (można również ustawić opis).
 • supportOnline - Funkcja tworząca liste administracji online i wpisująca ją w kanał.
 • adminList - Funkcja tworząca liste administracji, razem ze statusem i wpisująca ją w kanał.
 • groupOnline - Funkcja tworząca nazwę i opis kanałów z listą osób online w grupie lub w grupach.
 • guildOnline - Funkcja tworząca nazwę i opis kanałów online w gildii.
 • onlineFromSectors - Funkcja wpisująca ilość osób online/offline w nazwę kanału.
 • todayRegistred - Funkcja generująca opis z listą osób zarejestrowanych.
 • logsServer - Funkcja tworząca opis z ostatnimi logami z serwera.
 • banList - Funkcja tworząca opis z listą osób zbanowanych.
 • serverInfo - Funkcja edytująca ustawienia serwera z wieloma zmiennymi.
 • youtubeStats - Funkcja tworząca statystyki danego kanału na YouTubie.
 • renderBanner - Funkcja generująca banner z informacjami na temat serwera, gidlii, rekrutacji itp.
 • checkGuildsNumber - Funkcja sprawdzająca numeracje gildii i poprawiająca je.
 • guildStats - Funkcja tworząca statystki gildyjne z wykresami.
  • topSpentTime - Top spędzonego czasu przez gildie.
  • topSpentTimeAfkGuilds - Top spędzonego czasu AFK przez gildie.
  • topConnectionsGuilds - Top połączeń gildii.
  • topRecordGuilds - Top rekord gildii.
 • deleteFilesAfterDays - Funkcja usuwająca pliki z kanałów po X dniach.
 • publicChannels - Funkcja tworząca kanały publiczne kiedy ich brakuje.
 • facebook_posts - Funkcja tworząca opisy z postami z facebooka oraz nazwa kanału z np. ilością likeów.
 • GameStatistics - Funkcja tworząca opisy ze statystykami z gier.
 • deletePrivateChannels - Funkcja dopisująca daną fraze po X dniach braku aktywności, oraz usuwa kanał po kolejnych X dniach.
 • adminStats - Funkcja tworząca statystyki administracji
  • helpTime - Top spędzony czas na centrum pomocy.
  • changedGroups - Top zmienionych grup.
  • helpJoin - Top udzielonej pomocy.
  • weekStatistic - Tygodniowe statystyki.
  • totalStatistic - Całkowite statystyki.
 • helpChannel - Otwieranie i zamykanie centrum pomocy o danych godzinach (można ustawić dla każdego dnia z osobno) lub jeśli admin jest online oraz możliwość całodniowego wyłączenia kanału.
 • serviceStatus - Funkcja kontrolująca czy dane serwisy są online.
 • coinsHistory - Historia wydanych COINSÓW .
 • groupsHistory - Historia zmienionych grup.
 • countDown - Odliczanie lub zliczanie do danej daty.
 • guildList - Lista gildii w opisie kanału.
 • fillDescription - Wypełnianie pustych opisów danym opisem.
 • fillGroupsDb - Wypełnianie grup użytkowników w bazie danych.
 • lastLog - Ostatnie logi z bota Open-Apps.
 • randomGuildWithRecru - Losowa gildia z rekrutacją w nazwie kanału, oraz ich lista w opisie kanału.
 • channelCounter - Ilość danych kanałów w nazwie kanału.
 • backups - Tworzenie backupu teamspeaka, bazy danych oraz configu openapps z możliwością wysłania na telegramie.
 • proccessUsage - Opis kanału z zużyciem zasobów aplikacji Open-Apps.
 • vacationList - Opis kanału z listą osób na urlopie.
 • openAppsStatus - Wiadomości od załogi OpenApps, status na serwerze supportowym, oraz aktualizacje.
 • TwitchStats - Statystyki z kanałów Twitch oraz status Live'a.
 • ts3LicenseInfo - Informacje o licencji TS3.
 • botStats - Statystyki wykonanych akcji przez bota.
 • checkGuildsActivity - Sprawdzanie i ewentualne usuwanie kanałów gildyjnych przy słabej aktywności, według ustawień w configu.
 • multiLineClock - 4 liniowy zegar

Instancja 2 - Eventy

Najszybsze eventy, opracowane przez naszą ekipę. Aktualnie żaden bot oprócz naszego, nie osiąga takich prędkości.

Instancja 2 posiada następujące funkcję

 • welcomeMessage - Funkcja wysyłająca wiadomość powitalną.
 • teleport - Funkcja przenosząca użytkowników na kanały teleportów gildii.
 • platformGroup - Funkcja nadawająca grupę serwera według platformy.
 • groupForIp - Funkcja nadawająca grupy według danych IP.
 • onlyMyTeamSpeak - Funkcja pozwalająca na wejściu na TeamSpeaka tylko przez osoby posiadające konto myTeamSpeak.
 • vpnBlocker - Funkcja blokująca VPN'a oraz Proxy.
 • todayVisits - Funkcja wpisująca ilość osób które odzwiedziły w dany dzień teamspeak w nazwe kanału.
 • newUserGroup - Funkcja nadająca grupę nowym osobom.
 • clientToDb - Zapisywanie nowych użytkowników w bazie danych
 • blockCountry - Blokowanie danych krajów, lub zezwalanie na konkretne
 • channelInfo - Funkcja wysyłająca informacje o kliencie po wejściu na dany kanał.
 • checkChannel - Funkcja sprawdzająca opisy kanałów, oraz ich nazwy pod względem zawartości niedozwolonych linków, czy fraz. Funkcja generuje również listę niedowzolonych edycji.
 • guildPoke - Funkcja wysyłająca poke do wybranych osób z gildii.
 • autoPoke - Funkcja wysyłająca poke do danych grup po wejściu na dany kanał.
 • channelRegister - Funkcja rejestrująca ludzi po wejściu na kanałach.
 • channelGroup - Funkcja zmieniająca grupę po wejściu na dany kanał.
 • revokeAllGuildsGroups - Usuwanie wszystkich grup gildyjnych.
 • guildGroup - Nadawanie i zdejmowanie grupy gildyjnej (oraz kanałówek) po wejściu na kanał.
 • switchTag - Funkcja pozwalająca przełączać TAG gildii.
 • getMusicBotGroupAccess - Funkcja nadaje grupe dostępu do botów muzycznych na kanałach gildyjnych.
 • guildCreator - Funkcja tworząca strefy klanowe.
 • checkLeaveMessage - Sprawdzanie wiadomości pożegnalnej.
 • banGuard - Zabieranie grupy administratorom który założą zbyt dużo banów w zbyt krótkim czasie.
 • eventRegister - Zapisywanie się na eventy przy wejściu na kanał.
 • helpHistory - Zapisywanie historii wejść na centrum pomocy, oraz liczby obsłużonych osób przez danego administratora
 • privateChannel - Funkcja tworząca kanały prywatne użytkownikom.
 • antiSpam - Funkcja zapobiegająca masowemu przenoszeniu użytkowników / banowaniu / wyrzucaniu.
 • userInterface - Funkcja zapewniająca dostęp do komend dla użytkownika
 • !help - Lista dostępnych komend dla użytkownika.
 • !warp - Teleportacja na dane warpy.
 • !register - Rejestracja z poziomu chatu.
 • !sklep - Zakup pakietów ustawionych w configu.
 • !lottery - Loteria za coinsy.
 • !money - Sprawdzanie stanu konta.
 • !pay - Przelew coinsów.

Instancja 3

Instancja 3 posiada następujące funkcję:

 • saveTops - Statystyki Top
  • spentTime - Top spędzonego czasu przez użytkownika.
  • idleTime - Top spędzonego czasu AFK przez użytkowników.
  • connections - Top połączeń użytkowników.
  • connectionTime - Top najdłuższego połączenia użytkownika.
  • topLevel - Top największego lvl.
  • topConnectionLost - Top dropniętych użytkowników.
  • topCoins - Top najbogarszych użytkowników.
 • saveTopsWeeks - Statystyki Top według tygodnia
  • spentTime - Top spędzonego czasu przez użytkownika.
  • idleTime - Top spędzonego czasu AFK przez użytkowników.
  • connectionTime - Top najdłuższego połączenia użytkownika.
 • awards - Rangi statystyk, według spędzonego czasu, czasu AFK oraz ilości połączeń
 • levels - Poziomy za określono spędzony czas na serwerze.
 • residency - Nadawanie danych grup po minięciu danego czasu od momentu rejestracji.
 • checkNickname - Blokada zabronionych nazw użytkowników, opisów oraz wiadomości Away
 • ipLimiter - Limit osób na pojedyńczym adresie ip.
 • removePermissions - Usuwanie niedozwolonych permisji klientowi.
 • removeChannelPermissions - Usuwanie niedozwolonych permisji kanałowych klientowi.
 • blockRecording - Blokada nagrywania na serwerze.
 • groupLimiter - Limit grup z danych sekcji.
 • groupProtector - Ochrona grup przed nieuprawnionym dostępem.
 • afkChecker - Przenoszenie osób wyciszonych na kanał afk.
 • checkMusicBot - Kontrola aktywności botów muzycznych.
 • groupLotto - Losowanie określonej grupy co jakiś czas w kręgu użytkowników.
 • autoRegister - Automatyczna rejestracja użytkownika po określonym czasie.
 • querysList - Lista użytkowników query
 • clientsFromOtherCountries - Lista użytkowników z poza kraju
 • helpTimeCounter - Zliczanie czasu na centrum pomocy
 • guildMusicBotController - Kontrola botów muzycznych na kanałach gildyjncyh
 • checkMusicBot - Sprawdzanie botów muzycznych
 • registerBot - Rejestracja nowych botów i przenoszenie ich na odpowiedni kanał
 • checkbot - Sprawdzanie botów muzycznych
 • autoSaveBot - Automatyczne zapisywanie botów muzycznych

Instancja 4 - Commander

Instancja 4 posiada następujące funkcję

 • !help - Lista dostępnych komend oraz informacja o uprawnieniach
 • !meeting - Przenosi wszystkich administratorów na dany kanał
 • !adminStatus - Podpinanie oraz usuwanie kanałów administracji
 • !clientInfo - Informacje o danym użytkowniku
 • !tmpGroup - Nadawanie czasowych rang
 • !vacation - Zgłaszanie urlopu
 • !message - Wiadomość masowa
 • !autoPoke - Dodawanie, usuwanie oraz lista kanałów autoPoke
 • !channelGroup - Dodawanie, usuwanie oraz lista kanałów channelGroup
 • !groupOnline - Dodawanie, usuwanie oraz lista kanałów onlineGroup
 • !c - Chat grupowy
 • !guild - Zarządzanie gildiami
 • !banHistory - Historia banów użytkownika
 • !nickHistory - Historia nicków użytkownika
 • !bot - Zarządzanie botem open-apps
 • !eco - Zarządzanie ekonomią
 • !getGroupName - Wyświetla nazwę grupy na podstawie jej ID
 • !groupProtector - Dodaje/Usuwa/Pokazuje groupProtector
 • !ban - Zarządzanie banami
 • !info - Wyświetla informacje o aplikacji
 • !opinions - Wyświetla opinie z centrum pomcoy

Instancja 5 - LiveHelp

Instancja 5 posiada następujące funkcję

 • liveHelp - Automatyczne centrum pomocy z wieloma ustawieniami

Instancja 6 - guildChat

Instancja 6 posiada następujące funkcję

 • help - Lista dostępnych komend
 • guildChat - Chat gildyjny
 • welcomeGuildsMember - Wiadomość powitalna dla liderów gildii

Changelog

Zobacz co nowego dodaliśmy w nowych wersjach.

UWAGA! PO AKTUALIZACJI NALEŻY OD NOWA STWORZYĆ CONFIG!

Version 6.0.0 (19 maja 2022)

(!) Niektóre z nowości nie zostały zapisane poniżej, ze względu na bardzo dużą ilość zmian!

 • DodanoDodano funkcję antiSpam
 • DodanoDodano funkcję userInterface
 • DodanoDodano funkcję guildMusicBotController
 • DodanoDodano funkcję registerBot
 • DodanoDodano funkcje setChannelCommander
 • DodanoDodano funkcję checkBot
 • DodanoDodano funkcje autoSaveBot
 • DodanoDodano podium w funkcji saveTops i saveTopsWeek
 • DodanoDodano sprawdzanie czy wystąpił błąd w funkcji processUsage
 • DodanoDodano logowanie akcji na serwerze TS3 w folderze include/logs/admin_logs.log
 • DodanoDodano informacje o błędzie, jeśli kanał z listą kanałów do usunięcia jest nieprawidłowy w funkcji deletePrivateChannels
 • DodanoDodano automatycznie skracanie pokeów poprzez usunięcie bbcode, jeśli jest za długi
 • DodanoDodano komendę !opinions do wyświetlania opinii od użytkownika z centrum pomocy
 • PoprawionoPrzyśpieszono funkcję adminChannel
 • PoprawionoPoprawiono błąd w funkcji renderBanner
 • PoprawionoPrzyśpieszono funkcję todayRegistred
 • PoprawionoPrzyśpieszono funkcję od sprawdzania czasu rozłączenia
 • PoprawionoNapisano na nowo funkcje guildPoke (DO SPRAWDZENIA!)
 • PoprawionoNapisano na nowo funkcje autoPoke
 • PoprawionoPoprawiono długość nazwy kaanału w funkcji groupLotto
 • PoprawionoNapisano od nowa, teraz działa lepiej i obsługuje większą ilość osób jednocześnie! Dodano opcję opinii o danym administratorze na centrum pomocy!
 • PoprawionoNaprawiono błąd w funkcji vpnBlocker
 • PoprawionoNapisano na nowo zapisywanie klientów w funkcji saveTops
 • PoprawionoPrzyśpieszono funkcję todayRegistred
 • PoprawionoPrzyśpieszono instancje interval (!)
 • PoprawionoPoprawiono wiele funkcji
 • PoprawionoPoprawiono wygląd opisów
 • PoprawionoPrzyśpieszono funkcję adminChannel
 • PoprawionoNaprawiono błąd w PHP 8.1 (Implicit conversion from float) w funckjach: renderBanner
 • PoprawionoPoprawiono dzialanie funkcji banGuard
 • PoprawionoPoprawiono działanie funkcji channelGroup
 • PoprawionoPoprawiono działanie funkcji channelInfo
 • PoprawionoPoprawiono działanie funkcji channelRegister
 • PoprawionoPoprawiono działanie funkcji checkLeaveMessage
 • PoprawionoPoprawiono działanie funkcji saveBan
 • PoprawionoPoprawiono działanie funkcji teleport
 • PoprawionoPoprawiono funkcje saveTopsWeek
 • PoprawionoPoprawiono funkcję saveTops
 • PoprawionoPoprawiono błędy w funkcjach saveTops i saveTopsWeek
 • PoprawionoPoprawiono błąd w funkcji querysList w nowszych wersjach PHP
 • PoprawionoPoprawiono błędy w funkcji vpnBlocker
 • PoprawionoPoprawiono funkcję i wygląd banList
 • PoprawionoPoprawiono działanie funkcji GameStatistics
 • PoprawionoPoprawiono działanie funkcji guildOnline
 • PoprawionoPoprawiono błąd w funkcji guildStats
 • PoprawionoPoprawiono błędy w funkcji multiLineClock
 • PoprawionoPoprawiono błąd w funkcji guildStats
 • PoprawionoPoprawiono błąd w funkcjach guildOnline i groupOnline w nowszych wersjach PHP
 • ZmienionoNapisano na nowo funkcję liveHelp
 • ZmienionoZmieniono wygląd interfejsu
 • ZmienionoZmieniono system logów
 • ZmienionoOd teraz logi z całego dnia zapisują się w jednym pliku
 • ZmienionoZmieniono wygląd konfiguracji, aby był bardziej przejrzysty dla użytkowniak
 • ZmienionoWprowadzono zmiany w funkcjach: channelInfo
 • ZmienionoWiększość cache od teraz zapisuje się w bazie danych
 • UsuniętoUsunięto wszystkie komendy
 • UsuniętoUsunięto funkcje antiMassMove
 • UsuniętoUsunięto opcję przenoszenia na poprzedni kanał, ze względu na ryzyko nieskończonej pętli, której ze względu na różnorodność funkcji nie jesteśmy w stanie ominąć bez spadku wydajności
 • UsuniętoUsunięto funkcję changedGroups na rzecz saveLogs która została napisana na nowo i spełnia również role poprzedniej funkcji

Version 5.0.1

(!) Nie trzeba na nowo konfigurować bota, wystarczy podmienić klika plików (intrukcja w changelog.md)

 • Poprawiono Naprawiono błąd w funkcji guildCreator w sytuacji błędu podczas tworzenia kanału
 • Poprawiono Naprawiono błąd w funkcji guildCrator, gdy ktoś sam wchodzi na kanał, a nie został przeniesiony (błąd nie przeszkadzał w działaniu funkcji, jedynie pojawiał się w logach)
 • Dodano Dodano wyświetlanie błędów fatalnych w pliku php_errors.log
 • Dodano Dodano obsługę pozostałych uuidów płyt głównych w systemie licencyjnym

Version 5.0.019.03.2022

(!) Niektóre z nowości nie zostały zapisane poniżej, ze względu na bardzo dużą ilość zmian!

 • DodanoDodano wyświetlanie błędu, jeśli wiadomość POKE jest za długa
 • DodanoDodano sprawdzanie licznych błędów
 • DodanoDodano klasę CoreHelper
 • DodanoDodano system statystyk bota
 • DodanoDodano osobne wyświetlanie lidera w funkcji guildOnline
 • DodanoDodano funkcję checkGuildsActivity
 • DodanoDodano możliwość ustawienia wielu grup busy, fake offline oraz vacation w funkcji adminChannel, adminList, supportOnline
 • DodanoDodano mozlwiość ustawienia maksymalnej ilości osób w jednym opisie w funkcji groupOnline, guildOnline
 • DodanoDodano opcję zmiany wpisów w funckji logsServer
 • DodanoDodano zmienne: [CONNECTION_DATE], [DISCONNECT_DATE], [IDLE_DATE] w funkcjach groupOnline oraz guildOnline
 • DodanoDodano funkcję ts3LicenseInfo
 • DodanoW funkcji todayVisits dodano mozliwość dodania ignorowanych grup
 • DodanoW funkcji adminList dodano opcję zmiany wyglądu nazwy grupy w opisie
 • DodanoDodano funkcję botStats
 • DodanoW funkcji guildList dodano osobę tworzącą gildie
 • DodanoW funkcji vacationList dodano do conifug dostosowywanie opisu
 • DodanoW funkcji randomGuildWithRecru dodano do configu dostosowanie opisu jeśli żadna gildia nie ma rekrutacji
 • DodanoW funkcji banList dodano automatyczne dostosowywanie długości opisu
 • DodanoDodano opcję 'move_to_old_channel' w funckjach: channelInfo, channelRegister, channelGroup, getMusicBotAccess
 • DodanoDodano komendę !money
 • DodanoDodano komendę !lottery
 • DodanoDodano komendę !pay
 • DodanoDodano funkcję antiMassMove
 • DodanoDodano opcję niezaliczania jeśli nie ma innych osób na kanale w funkcji helpTimeCounter
 • DodanoDodano funkcję banGroup
 • DodanoDodano komendę: !help - Lista dostępnych komend oraz informacja o uprawnieniach
 • DodanoDodano komendę: !meeting - Przenosi wszystkich administratorów na dany kanał
 • DodanoDodano komendę: !adminStatus - Podpinanie oraz usuwanie kanałów administracji
 • DodanoDodano komendę: !clientInfo - Informacje o danym użytkowniku
 • DodanoDodano komendę: !tmpGroup - Nadawanie czasowych rang
 • DodanoDodano komendę: !vacation - Zgłaszanie urlopu
 • DodanoDodano komendę: !message - Wiadomość masowa
 • DodanoDodano komendę: !autoPoke - Dodawanie, usuwanie oraz lista kanałów autoPoke
 • DodanoDodano komendę: !channelGroup - Dodawanie, usuwanie oraz lista kanałów channelGroup
 • DodanoDodano komendę: !groupOnline - Dodawanie, usuwanie oraz lista kanałów onlineGroup
 • DodanoDodano komendę: !c - Chat grupowy
 • DodanoDodano komendę: !guild - Zarządzanie gildiami
 • DodanoDodano komendę: !banHistory - Historia banów użytkownika
 • DodanoDodano komendę: !nickHistory - Historia nicków użytkownika
 • DodanoDodano komendę: !bot - Zarządzanie botem open[-]apps
 • DodanoDodano komendę: !eco - Zarządzanie ekonomią
 • DodanoDodano komendę: !getGroupName - Wyświetla nazwę grupy na podstawie jej ID
 • DodanoDodano komendę: !groupProtector - Dodaje/Usuwa/Pokazuje groupProtector
 • DodanoDodano komendę: !ban - Zarządzanie banami
 • DodanoDodano komendę: !info - Wyświetla informacje o aplikacji
 • ZmienionoWiększość cache od teraz zapisuje się w bazie danych
 • ZmienionoZmieniono system logów, od teraz są w tabeli actions
 • ZmienionoZmieniono system błędów, od teraz pełne logi są w folderze logs
 • ZmienionoCałkowicie zmieniono funkcję serverInfo
 • ZmienionoOd teraz przy wejściu na kanał nadawania dostępu do botów, po wykonaniu funkcji klient przenoszony jest na główny kanał gildii
 • ZmienionoFunkcja removeGuildsChannel została usunięta z configu i jest teraz domyślnie włączona
 • ZmienionoOd teraz w przypadku błędów bazy danych w funkcji saveTops oraz saveTopsWeek pomijany będzie jedynie użytkownik, którego nie udało się dodać do bazy, następnie przechodzi do kolejnej osoby.
 • PoprawionoOd teraz w funkcji helpTimeCounter admin jest dodawany do systemu, nawet jesli jeszcze nigdy nie był na kanale pomocy
 • PoprawionoUlepszono działanie silnika
 • PoprawionoNaprawiono błędy "Numeric value out of range: 1264 Out of range value for column[...]"
 • PoprawionoPoprawiono wygląd konsoli podczas łączenia
 • PoprawionoNapisano na nowo funkcje publicChannels
 • PoprawionoNaprawiono ustawianie flooda w funkcji guildCreator
 • PoprawionoNaprawiono funkcję onlineFromSectors
 • PoprawionoPoprawiono liczne błędy w funkcji banList
 • PoprawionoNapisano na nowo funkcję changedGroups - zostały poprawione liczne błędy przy dziwnych nazwach grup. Od teraz funkcja przy nadaniu więszkej ilości tej samej grupy, w tym samym czasie nie nalicza tego.
 • PoprawionoUlepszono funkcję groupHistory, oraz dodano dostosowywanie opisu do ilości osób
 • PoprawionoUlepszono funkcję adminStats oraz dodano dostosowywanie opisu do ilości osób
 • PoprawionoW funkcji guildStats naprawiono wyświetlanie daty osiągnięcia rekordu
 • PoprawionoW funkcji welcomeMessage naprawiono wyświetlanie czasu UpTime
 • PoprawionoNapisano na nowo funkcję deletePrivateChannels, od teraz już nie przechowuje daty w opisie
 • PoprawionoNapisano na nowo funkcję welcomeMessage, oraz dodano nowe zmienne
 • PoprawionoNaprawiono błąd w funkcji blockCountry
 • PoprawionoNapisano na nowo funkcję vpnBlocker, dodano więcej opcji oraz możliwość wyboru dostawcy API
 • PoprawionoNapisano od nowa funkcję levels, ze względu na liczne stylisteczne błędy oraz optymalizację
 • PoprawionoPoprawiono błąd w funkcji saveTopsWeek
 • PoprawionoNaprawiono błąd z zapisywaniem złych nicków w historii w funkcji saveTops
 • PoprawionoNapisano na nowo komendę !sklep, !warp, !help
 • PoprawionoKolejna potężna aktualizacja dla funkcji guildOnline, groupOnline, adminList, supportOnline - teraz działają o wiele szybciej.
 • UsuniętoUsunięto 'max_users_in_description' z funkcji guildOnline oraz groupOnline, teraz opis dostosowuje się automatycznie
 • UsuniętoW funkcji privateChannels usunięto aktualizację daty
 • UsuniętoUsunięto funkcję updatePrivateChannels
 • UsuniętoUsunięto wszystkie komendy

Version 4.1.1( 13 grudnia 2021 )

Przy aktualizacji z wersji 4.1.0 do 4.1.1 nie trzeba konfigurować bota na nowo

 • Poprawiono Naprawiono błąd z powodem bana w funkcji ban
 • Dodano W funkcji groupProtector dodano wyświetlanie id grupy w liście
 • Dodano W klasie open-apps dodano sprawdzanie czy zostały wysłane poprawne dane w sprawdzaniu grup, oraz konwertowaniu sekund. Dzięki czemu łatwiej teraz będzie znaleźć błąd przez użytkownika

Version 4.1.0( 12 grudnia 2021 )

 • Dodano Dodano instancje guildChat
 • Dodano Dodano opcję AdvancedCache w configu bardzo przyśpieszającą bota
 • Dodano Dodano komendę guildChat
 • Dodano Dodano funkcję welcomeMembersGuild
 • Dodano Dodano funkcję adminStats z 4 kategoriami, w celu lepszej optymalizacji
 • Dodano Dodano funkcję TwitchStats
 • Dodano Dodano funckję checkChannel
 • Dodano Dodano funkcję blockCountry
 • Dodano Dodano funkcje getMusicBotGroupAccess (wczesniej była połączona z guildCreator)
 • Dodano Dodano możliwość zmiany wiadomości w funkccji switchTag
 • Dodano Dodano możliwość zmiany wiadomości w funkccji switchTag
 • Dodano Dodano funkcję guildOnline
 • Dodano Dodano funkcję guildGroup
 • Dodano Dodano opcję 'fake_offline_group' pozwalającą na wpisywanie fałszywego statusu offline dla posiadaszy tej grupy w funkcjach adminList, supportOnine, adminChannel
 • Dodano Dodano wyświetlanie godziny rekordu w funkcji MultiFunctions(todayRecord)
 • Dodano Dodano komendę !ban
 • Dodano Dodano komendę !connectGuild
 • Dodano Dodano tabelę action_logs, od teraz logi będą zapisywane również w bazie danych
 • Dodano Dodano dużych nowych funkcji, ze względu na ilośc nie podanych poniżej
 • Zmieniono Napisano na nowo funkcję guildCreator (trzeba od nowa ją skonfigurować)
 • Zmieniono Zmiana niektórych podfunkcji w funkcji multiFunctions
 • Zmieniono Od teraz AdvancedCache jest domyślnie włączone i nie zaleca się wyłączania!
 • Poprawiono Naprawiono komunikat "Utracono połączenie z interfejsem query" - już nie wyświetla się, gdy bot zostanie normalnie wyłączony, lub gdy daemon wyjdzie z serwera
 • Poprawiono Naprawiono wyśeitlanie błędów w logach, gdy w channel_id wpisaliśmy 0
 • Poprawiono Przyśpieszono instancje Interval
 • Poprawiono Przyśpieszono instancje event blokując zbędne eventy, oraz usuwając niepotrzebne pobieranie inforacji o serwerze w pętli (teraz pobierana jest krótsza informacja, w celu odświeżenia query)
 • Poprawiono Polepszono system obsługi błedów
 • Poprawiono Naprawiono błąd związany z rekordem gildii online
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcje adminChannel ( Przy wlączonym AdvancedCache )
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcje supportOnline ( Przy wlączonym AdvancedCache )
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcje adminList ( Przy wlączonym AdvancedCache )
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcje groupOnline ( Przy wlączonym AdvancedCache )
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcje checkGuildsNumber
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję guildStats
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję onlineFromSectors
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję adminStats ( Przy wlączonym AdvancedCache )
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję helpChannel ( Przy wlączonym AdvancedCache )
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję groupHistory
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję guildList
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję fillGroupsDb
 • Poprawiono Poprawiono opis domyslny w funnkcji youtubeStats
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję removeGuildsChannel
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję switchTag
 • Poprawiono Bardzo przyśpieszono funkcję privateChannel
 • Poprawiono Naprawiono błąd, który wyskakiwał w błędach podczas masowej wiadomość POKE
 • Poprawiono Napisano na nowo LiveHelp, teraz z większą liczbą funkcji
 • Usunięto Usunięto funkcje checkChannelDescription
 • Usunięto Usunięto funkcje checkChannelNameAndTopic
 • Usunięto Usunięto funkcję adminTotalStatistics
 • Usunięto Usunięto funkcję adminStatistic
 • Usunięto Usunięto z configu funkcje changedGroups, teraz domyślnie jest włączona i odświeża się co 20 sekund
 • Usunięto Usunięto funkcję give_help_time na rzecz funkcji helpTimeCounter w 3 instancji w celu optymalizacji

Version 4.0.0(29.10.2021)

 • Dodano Dodano funkcje economy
 • Dodano Dodano funkcje adminTotalStatistics pokazującą ogólne statystyki administracji
 • Dodano Dodano funkcje adminWeekStatistics pokazującą ogólne statystyki administracji z ostatnich 7 dni
 • Dodano Nowa funkcja clientToDb zapisująca osoby do bazy danych po wejściu na serwer, co pozwala uniknąć brakujących osób w bazie danych
 • Dodano Możliwość ustawienia globalnego koloru do opisów i wiadomości
 • Dodano W funkcji adminStatistic dodano zmienną [HELP_COUNT]
 • Dodano W funkcji adminChannel dodano zmienną [HELP_COUNT]
 • Dodano Nowa funkcja helpHistory
 • Dodano Przy 20k linijkach błędów, automatycznie jest zmniejszane do 10k przy restarcie
 • Dodano Dodano opcję całodniowego wyłączenia centrum pomocy
 • Dodano Dodano możliwość samodzielnego ustawienia intervału w każdej instancji
 • Dodano Dodano dokładniejsze i brakujące opisy konfiguracji w config_query.php
 • Dodano Dodano tabele notifications gdzie wpisywane są powiadomienia dla użytkowników ( w przyszłości będzie to wykorzystywane przy powiadomieniach w panelu) z możliwością wyłączenia
 • Dodano Dodano zmienną [CHANGED] w funkcji saveTops (topConnectionTime) która pokazuje, kiedy został pobity rekord.
 • Dodano Dodano zmienną [DIFF] w funckji saveTops (spentTime, idleTime) - pokazuje różnice między osobą niżej
 • Dodano Dodano zmienną [DIFF] w funckji saveTopsWeek (spentTime, idleTime) - pokazuje różnice między osobą niżej
 • Dodano Dodano podfunkcję topCoins w saveTops (zamiast wczesniejszego coinsBota)
 • Dodano W funkcji groupOnline dodano możliwość sortowania według czasu offline/online/afk
 • Dodano W funkcji warps dodano argument list
 • Dodano Dodano funkcję restartBot
 • Dodano Dodano wsparcie dla nazwy permisji w funkcjach removePermission i removeChannelPermissions
 • Dodano Dodano opcję moveBack w funkcji afkChecker który przenosi spowrotem na kanał, po zakończeniu AFK
 • Zmieniono Zmieniono komunikacje między botem a serwerem licencyjnym
 • Zmieniono Zmiana niektórych podfunkcji w funkcji multiFunctions
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję ipLimiter
 • Poprawiono Naprawiono błąd ze zbyt długą nazwą kanału w nameDay, teraz wpisuje losowe imię z dzisiejszych imienin
 • Poprawiono Naprawiono brak wyświetlania o pustej liście banów, jeśli nie ma żadnego bana.
 • Poprawiono Naprawiono wyświetlanie logów openapps w prawidłowej kolejności
 • Poprawiono Naprawiono usuwanie starych backupów w funkcji Backups
 • Poprawiono Wygląd opisów
 • Poprawiono Poprawiono błąd w funkcji awards
 • Poprawiono Jeśli dany serwer w GameStatistic nie istnieje, funkcja wykonuje się dalej
 • Poprawiono Przyśpieszono i ulepszono funkcję removePermissions, removeChannelPermissions
 • Poprawiono Przyśpieszeno tworzenie opisów w funkcji saveTops, saveTopsWeek
 • Poprawiono Poprawiono błąd w funkcji changedGroups, gdy grupa z administratorami jest pusta
 • Poprawiono Naprawiono błąd w funkcji groupOnline
 • Poprawiono Naprawiono błąd w wyświetlaniu pustych linijek w konsoli w funkcji proccessUsage
 • Poprawiono Sprawdzanie bazy danych, teraz nie jest konieczne importowanie pliku z bazą danych, wszystko wykonuje się samoistnie
 • Usunięto Usunięto funkcję coinsBot, na rzecz topCoins
 • Usunięto Usunięto funkcję adminStatistic na rzecz adminWeekStatistic
 • Usunięto Wyrzucono z configu funkcje deleteTimeRanks, oraz updateGuildsDb teraz jest domyślnie ustawiona i odświeżana co 3 minuty.

Version 3.2.0 (11 września 2021)

 • Poprawiono Poprawiono błąd w instancji 3, teraz funkcje działają bez względu na to, czy coinsBot jest włączony (bug)
 • Poprawiono Wszystkie funkcje edytujące opis knaału, działają teraz szybciej
 • Poprawiono Przyśpieszono wykonywanie funkcji po uruchomieniu bota (bot teraz nie pobiera zbędnych informacji po uruchomieniu)
 • Poprawiono Naprawiono błędy w funkcji groupOnline
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję adminChannel
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję guildStats
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję changedGroups
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję adminStatistics
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję groupHistory
 • Poprawiono Naprawiono błędy w funckji awards
 • Poprawiono Naprawiono błąd w funkcji coinsBot gdy serwer jest pusty
 • Zmieniono Ulepszono funkcję helpChannel, teraz można ustawić inne ustawienia dla każdego dnia tygodnia
 • Zmieniono W funckji checkNickname dodano opcję sprawdzania opisu klienta, oraz wiadomości away
 • Dodano Dodano funkcję querysList
 • Dodano Dodano funkcję clientsFromOtherCountries

Version 3.1.2 (05 września 2021)

 • Dodano Dodano opcję urlopu w funckji adminChannel
 • Dodano Dodano funkcje updateGuildsDb która musi być włączona w celu poprawnego działania panelu
 • Dodano Dodano funkcję vacationList z listtą osób na urlopie
 • Dodano Dodano błąd 'not_first_channel', gdy pierwszy kanał nie istnieje (częsty błąd podczas konfiguracji bota)
 • Dodano Dodano komendę ipInfo
 • Dodano Dodano komendę vacation
 • Dodano W funkcji adminList, supportOnline dodano opcję urlop
 • Poprawiono Przyśpieszono całą aplikacje, dodano wiele nowych funkcji oraz usprawniono aktualne
 • Poprawiono Przyśpieszono działanie funkcji adminChannel
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję groupLimiter
 • Poprawiono Poprawiono funkcję checkMusicBot, już nie zwraca błędu z "client_idletime"
 • Zmieniono autoPoke i channelGroup zapisuje i pobiera dane jedynie z JSON
 • Zmieniono Zmieniono działanie kanałow dodanych komendą w autoPoke i w channelGroup, już nie zapisują się w bazie danych

Version 3.1.1 (20 sierpnia 2021)

 • Dodano Dodano instancje LiveHelp
 • Poprawiono Poprawiono funkcję get_index w klasie open-apps, już nie pokazuje błędu jeśli użytkownik nie istnieje w bazie danych teamspeak
 • Poprawiono Skrócono długość opisu pogody w funkcji multifunctions/weather, abt uniknąć błędu gdzie kanał nie jest edytowany
 • Poprawiono Poprawiono błąd w funkcji adminStats (brak defynicji zmiennej $i)
 • Poprawiono Naprawiono błąd "Array sizes are inconsistent" w funkcji adminStats
 • Zmieniono Przeniesiono funkcję !sklep oraz !help do intacji z eventami
 • Usunięto Usunięto instancje Coins

Version 3.1 (20 lipca 2021)

 • Dodano Nowa topka w gildiach: topRecordGuilds
 • Dodano Dodano komendy dla użytkowników: !warp
 • Dodano Dodano komendy dla użytkowników: !register
 • Dodano Nowe podfunkcje w funkcji multifunctions
 • Dodano Nowa funkcja recruWithGuilds
 • Dodano W funkcji guildCreator dodano mozliwość automatycznego tworzenia kanału guildPoke
 • Dodano Reklama gildii z rekrutacją w wiadomości powitalnej
 • Dodano Dodano możliwość tworzenia wykresów w funkcji guildStats oraz adminsStatisctic
 • Poprawiono Poprawiono działanie funkcji deleteFilesAfterDays, checkGuildsNumbers, onlineFromSectors
 • Poprawiono Naprawiono błędy w funckji adminChannel oraz lastLog
 • Poprawiono Funkcja facebook_posts znów działa z nowym API
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcje teleport, dodano ignorowane grupy do wiadomośći inforującej o warpach
 • Zmieniono Napisano od nowa funkcję saveTops (przyśpieszono)
 • Zmieniono Napisono od nowa funkcje saveTopsWeek(przyspieszono)
 • Zmieniono Napisano od nowa funkcje coinsBot (przyśpieszono)
 • Zmieniono poprawione błędy w funkcji groupLotto
 • Zmieniono Naprawiono zabieranie złych leveli w funckji levels
 • Zmieniono Przeniesiono guildPoke do tabelii guilds, przyśpieszono jej prędkość oraz poprawiono wygląd
 • Zmieniono Poprawiono błąd w funkcji adminStats (brak defynicji zmiennej $i)
 • Zmieniono W bannerze można ustawić randomową gildię z rekrutacją
 • Zmieniono Dodano zmienne do funkcji adminChannel: [HELP_SPENT_TIME], [CONNECTION_LOST]
 • Zmieniono Przeniesiono ingorowane grupy w multifunctions do całej funkcji, zamiast w pojedynczych podfunkcjach - przyśpiesza to znacząco działanie funkcji

Version 3.0 (6 czerwca 2021)

 • Dodano Tworzymy teraz changelog z każdą nową wersją
 • Dodano Dodaliśmy więcej opcji dla osób mających problem z socketem
 • Dodano Dodaliśmy tłumaczenie do configu
 • Dodano Dodaliśmy błędy ze zbyt dużą nazwą kanału, lub opisem do logów oraz do konsoli. Teraz ustawiany jest domyślny opis informujący o błędzie.
 • Dodano Dodaliśmy dodatkowe szczegółowe logowanie poszczególnych błędów oraz logi co dana funkcja robi na kliencie z możliwością ustawienia tych logów w kanale
 • Dodano Dodaliśmy auto-restart bota Socket oraz Event jeśli z instancją będzie coś nie tak
 • Dodano Dodaliśmy więcej opcji edycji opisów, oraz wiadomości na PV oraz kick
 • Dodano Countdown (odliczanie do danej daty)
 • Dodano guildList (lista gildii)
 • Dodano revokeAllGuildsGroups (usuwanie wszystkich grup gildyjnych)
 • Dodano checkLeaveMessage (Sprawdzanie wiadomości pożegnalnych)
 • Dodano saveDisconnectTime (Dokładniejsze daty rozłączenia)
 • Dodano banGuard (Pilnuje, aby dany admin nie założył zbyt dużo banów)
 • Dodano banHistory (Zapisywanie banów użytkowników do bazy danych)
 • Dodano lastLog (Ostatnie logi bota)
 • Dodano topConnectionLost
 • Dodano lastLog (Ostatnie logi bota)
 • Poprawiono Usuneliśmy wiele błędów, oraz standardowo przyśpieszyliśmy działanie bota.
 • Poprawiono ignorowane informacje już działają w blockrecording
 • Zmieniono Od teraz funkcja saveTops i saveTopsWeek domyślnie są włączone, aby bot działał w pełni poprawnie
 • Zmieniono Od teraz funkcja saveTops zapisuje również myteamspeak id
 • Zmieniono Funkcja saveTopsWeek ma już opcjonalne nagrody za pierwsze miejsce
 • Zmieniono W funkcji awards już można wyłączyć poszczególne nagrody

Version 1.0 Beta (2 stycznia, 2020)

Publikacja testowa