Dokumentacja

Open-Apps 4.0.0

Dziękujemy za zakup aplikacji!


 • Wersja: 4.0.0
 • Autor: Emos & Lukieer
 • Utworzona: 2 stycznia, 2020
 • Aktualizacja: 29 października, 2021

Jeśli masz jakieś pytania w sprawie dokumentacji, odwiedź nasz serwer supportowy.


Instancja 1 - Intervały

Instancja korzystająca z najbardziej optymalnych sposóbów do pobierania informacji od serwera, z szybkim i wydajnym efektem.

Instancja 1 posiada następujące funkcję:

 • adminChannel - Funkcja wpisuje w nazwę kanału status (Online/Zajęty/AFK/Offline/Urlop) oraz statystyki danego administratora w opis kanału.
 • multiFunctions
  • onlineRecord - Funkcja zapisująca rekord użytkowników online i wpisująca informacje w kanał.
  • todayRecord - Funkcja zapisująca rekord użytkowników danego dnia online i wpisująca informacje w kanał.
  • usersOnline - Funkcja zapisująca ilość osób online w nazwę kanału.
  • serverPing - Funkcja zapisująca ilość pingu w nazwę kanału.
  • packetLoss - Funkcja zapisująca utrate pakietów w nazwę kanału.
  • registredUsers - Funkcja zapisująca w nazwe kanału ilość osób zarejestrowanych.
  • spentTime - Funkcja zapisująca w nazwe kanału spędzony czas przez wszystkich użytkowników.
  • serverUptime - Funkcja zapisująca w nazwe kanału czas włączonego serwera.
  • channelClock - Funkcja zapisująca w nazwe kanału godzinę.
  • totalConnections - Funkcja zapisująca w nazwe kanału ilość połączeń.
  • bytesDownloaded - Funkcja zapisująca w nazwe kanału ilość pobranych bajtów.
  • bytesUploaded - Funkcja zapisująca w nazwe kanału ilość wysłanych bajtów.
  • nameDay - Funkcja zapisująca w nazwe kanału imieniny.
  • weather - Funkcja zapisująca w nazwe kanału oraz opis kanału pogodę.
  • news - Funkcja zapisująca w opis kanału najnowsze informacje.
  • randomName - Funkcja zapisująca w nazwe kanału losową frazę np. partnera (można również ustawić opis).
 • adminList - Funkcja tworząca liste administracji, razem ze statusem i wpisująca ją w kanał.
 • supportOnline - Funkcja tworząca liste administracji online i wpisująca ją w kanał.
 • groupOnline - Funkcja tworząca nazwę i opis kanałów online.
 • guildOnline - Funkcja tworząca nazwę i opis kanałów online w gildii.
 • logsServer - Funkcja tworząca opis z ostatnimi logami z serwera.
 • banList - Funkcja tworząca opis z listą osób zbanowanych.
 • serverInfo - Funkcja edytująca nazwę serwera, hostmessage, przycisk oraz wiadomość powitalną.
 • youtubeStats - Funkcja tworząca statystyki danego kanału na YT.
 • renderBanner - Funkcja generująca banner z informacjami na temat serwera, gidlii, rekrutacji itp.
 • todayRegistred - Funkcja generująca opis z listą osób zarejestrowanych.
 • checkGuildsNumber - Funkcja sprawdzająca numeracje gildii i poprawiająca je.
 • guildStats - Funkcja tworząca statystki gildyjne z wykresami.
  • topSpentTime - Top spędzonego czasu przez gildie.
  • topSpentTimeAfkGuilds - Top spędzonego czasu AFK przez gildie.
  • topConnectionsGuilds - Top połączeń gildii.
  • topRecordGuilds - Top rekord gildii.
 • deleteFilesAfterDays - Funkcja usuwająca pliki z kanałów po X dniach.
 • onlineFromSectors - Funkcja wpisująca ilość osób online/offline w nazwę kanału.
 • publicChannels - Funkcja tworząca kanały publiczne kiedy ich brakuje.
 • facebook_posts - Funkcja tworząca opisy z postami z facebooka oraz nazwa kanału z np. ilością likeów.
 • GameStatistics - Funkcja tworząca opisy ze statystykami z gier.
 • deletePrivateChannels - Funkcja dopisująca daną fraze po X dniach braku aktywności, oraz usuwa kanał po kolejnych X dniach.
 • adminStats - Funkcja tworząca statystyki administracji
  • helpTime - Top spędzony czas na centrum pomocy.
  • changedGroups - Top zmienionych grup.
  • helpJoin - Top udzielonej pomocy.
  • weekStatistic - Tygodniowe statystyki.
  • totalStatistic - Całkowite statystyki.
 • helpChannel - Otwieranie i zamykanie centrum pomocy o danych godzinach (można ustawić dla każdego dnia z osobno) lub jeśli admin jest online oraz możliwość całodniowego wyłączenia kanału.
 • serviceStatus - Funkcja kontrolująca czy dane serwisy są online.
 • coinsHistory - Historia wydanych COINSÓW .
 • groupsHistory - Historia zmienionych grup.
 • countDown - Odliczanie lub zliczanie do danej daty.
 • guildList - Lista gildii w opisie kanału.
 • fillDescription - Wypełnianie pustych opisów danym opisem.
 • fillGroupsDb - Wypełnianie grup użytkowników w bazie danych.
 • lastLog - Ostatnie logi z bota Open-Apps.
 • randomGuildWithRecru - Losowa gildia z rekrutacją w nazwie kanału, oraz ich lista w opisie kanału
 • channelCounter - Ilość danych kanałów w nazwie kanału.
 • backups - Tworzenie backupu teamspeaka, bazy danych oraz configu openapps z możliwością wysłania na telegramie
 • proccessUsage - Opis kanału z zużyciem zasobów aplikacji Open-Apps.
 • vacationList - Opis kanału z listą osób na urlopie.
 • openAppsStatus - Wiadomości od załogi OpenApps, status na serwerze supportowym, oraz aktualizacje
 • TwitchStats - Statystyki z kanałów Twitch oraz status Live'a

Instancja 2 - Eventy

Najszybsze eventy, opracowane przez naszą ekipę. Aktualnie żaden bot oprócz naszego, nie osiąga takich prędkości.

Instancja 2 posiada następujące funkcję

 • welcomeMessage - Funkcja wysyłająca wiadomość powitalną.
 • teleport - Funkcja przenosząca użytkowników na kanały teleportów gildii.
 • platformGroup - Funkcja nadawająca grupę serwera według platformy.
 • channelInfo - Funkcja wysyłająca informacje o kliencie po wejściu na dany kanał.
 • checkChannelDescription - Funkcja sprawdzająca opisy kanałów pod względem zawartości niedozwolonych linków, czy fraz.
 • checkChannelNameAndTopic - Funkcja sprawdzająca nazwy kanałów i ich tematy po względem niedozwolonych fraz.
 • guildPoke - Funkcja wysyłająca poke do wybranych osób z gildii.
 • autoPoke - Funkcja wysyłająca poke do danych grup po wejściu na dany kanał.
 • groupForIp - Funkcja nadawająca grupy według danych IP.
 • onlyMyTeamSpeak - Funkcja pozwalająca na wejściu na TeamSpeaka tylko przez osoby posiadające konto myTeamSpeak.
 • vpnBlocker - Funkcja blokująca VPN'a oraz Proxy.
 • channelRegister - Funkcja rejestrująca ludzi po wejściu na kanałach.
 • todayVisits - Funkcja wpisująca ilość osób które odzwiedziły w dany dzień teamspeak w nazwe kanału.
 • channelGroup - Funkcja zmieniająca grupę po wejściu na dany kanał.
 • revokeAllGuildsGroups - Usuwanie wszystkich grup gildyjnych.
 • guildGroup - Nadawanie i zdejmowanie grupy gildyjnej (oraz kanałówek) po wejściu na kanał.
 • switchTag - Funkcja pozwalająca przełączać TAG gildii.
 • getMusicBotGroupAcces - Funkcja nadaje grupe dostępu do botów muzycznych na kanałach gildyjnych.
 • removeGuildsChannel - Funkcja usuwająca gildie jeśli kanał główny nie istnieje.
 • guildCreator - Funkcja tworząca strefy klanowe.
 • newUserGroup - Funkcja nadająca grupę nowym osobom.
 • topConnectionLost - Zliczanie utrat połączenia na TeamSpeaku.
 • checkLeaveMessage - Sprawdzanie wiadomości pożegnalnej.
 • banGuard - Zabieranie grupy administratorom który założą zbyt dużo banów w zbyt krótkim czasie.
 • eventRegister - Zapisywanie się na eventy przy wejściu na kanał.
 • updatePrivateChannels - Aktualizacja dat na kanałach prywatnych.
 • helpHistory - Zapisywanie historii wejść na centrum pomocy, oraz liczby obsłużonych osób przez danego administratora
 • clientToDb - Zapisywanie nowych użytkowników w bazie danych
 • blockCountry - Blokowanie danych krajów, lub zezwalanie na konkretne
 • privateChannel - Funkcja tworząca kanały prywatne użytkownikom.
 • !help - Lista dostępnych komend dla użytkownika.
 • !warp - Teleportacja na dane warpy.
 • !register - Rejestracja z poziomu chatu.
 • !sklep - Zakup pakietów ustawionych w configu.

Instancja 3

Instancja 3 posiada następujące funkcję:

 • saveTops - Statystyki Top
  • spentTime - Top spędzonego czasu przez użytkownika.
  • idleTime - Top spędzonego czasu AFK przez użytkowników.
  • connections - Top połączeń użytkowników.
  • connectionTime - Top najdłuższego połączenia użytkownika.
  • topLevel - Top największego lvl.
  • topConnectionLost - Top dropniętych użytkowników.
  • topCoins - coinsBot.
 • saveTopsWeeks - Statystyki Top według tygodnia
  • spentTime - Top spędzonego czasu przez użytkownika.
  • idleTime - Top spędzonego czasu AFK przez użytkowników.
  • connectionTime - Top najdłuższego połączenia użytkownika.
 • awards - Rangi statystyk, według spędzonego czasu, czasu AFK oraz ilości połączeń
 • levels - Poziomy za określono spędzony czas na serwerze.
 • residency - Nadawanie danych grup po minięciu danego czasu od momentu rejestracji.
 • checkNickname - Blokada zabronionych nazw użytkowników, opisów oraz wiadomości Away
 • ipLimiter - Limit osób na pojedyńczym adresie ip.
 • removePermissions - Usuwanie niedozwolonych permisji klientowi.
 • removeChannelPermissions - Usuwanie niedozwolonych permisji kanałowych klientowi.
 • blockRecording - Blokada nagrywania na serwerze.
 • groupLimiter - Limit grup z danych sekcji.
 • groupProtector - Ochrona grup przed nieuprawnionym dostępem.
 • afkChecker - Przenoszenie osób wyciszonych na kanał afk.
 • checkMusicBot - Kontrola aktywności botów muzycznych.
 • groupLotto - Losowanie określonej grupy co jakiś czas w kręgu użytkowników.
 • autoRegister - Automatyczna rejestracja użytkownika po określonym czasie.
 • querysList - Lista użytkowników query
 • clientsFromOtherCountries - Lista użytkowników z poza kraju
 • helpTimeCounter - Zliczanie czasu na centrum pomocy

Instancja 4 - Commander

Instancja 4 posiada następujące funkcję

 • meeting - Zebranie administracji.
 • message - Wysłanie wiadomości masowej poke/prywatnej.
 • searchClient - Wyszukiwanie informacji o użytkowniku.
 • adminStatus - Podpinanie statusu admina.
 • onlineGroup - Podpinanie online z grupy.
 • autoPoke - Podpinanie kanału z poke.
 • channelGroup - Podpinanie oraz usuwanie kanałów channelGroup.
 • checkChannel - Podpinanie oraz usuwanie dozwolonych URL.
 • help - Rozpiska komend.
 • adminStats - Statystyki administracji.
 • timeRank - Nadanie grupy serwera dowolnej na określony czas.
 • chatGroup - Czat dla grup.
 • guildChGroup - Nadaje grupy kanałowe na całej gildii.
 • groupProtector - Dodaje użytkownika do ochrony grup.
 • guildSpacer - Tworzenie dodatkowego spacera na kanale gildyjnym i podpięcie go do bazy danych.
 • vLiders - Dodawanie/usuwanie vliderów w danej gildii w panelu.
 • getgroupname - Sprawdzanie nazwy grupy po ID.
 • banHistory - Historia banów.
 • ipInfo - Informacje o podanym ip.
 • vacation - Zgłaszanie urlopów.
 • restartBot - Restartowanie poszczególnych instancji.
 • teleport - Przenoszenie na kanał z danym użytkownikiem.
 • economy - Zarządzanie stanem Coinsów użytkowników.

Instancja 5 - LiveHelp

Instancja 5 posiada następujące funkcję

 • liveHelp - Automatyczne centrum pomocy z wieloma ustawieniami

Instancja 6 - guildChat

Instancja 6 posiada następujące funkcję

 • help - Lista dostępnych komend
 • guildChat - Chat gildyjny
 • welcomeGuildsMember - Wiadomość powitalna dla liderów gildii

Changelog

Zobacz co nowego dodaliśmy w nowych wersjach.

UWAGA! PO AKTUALIZACJI Z NIŻSZYCH WERSJI NALEŻY OD NOWA STWORZYĆ CONFIG!

Version 4.0.1(beta)

 • Dodano Dodano instancje guildChat
 • Dodano Dodano opcję AdvancedCache w configu bardzo przyśpieszającą bota
 • Dodano Dodano komendę guildChat
 • Dodano Dodano funkcję welcomeMembersGuild
 • Dodano Dodano funkcję adminStats z 4 kategoriami, w celu lepszej optymalizacji
 • Dodano Dodano funkcję TwitchStats
 • Dodano Dodano funckję checkChannel
 • Dodano Dodano funkcję blockCountry
 • Dodano Dodano funkcje getMusicBotGroupAccess (wczesniej była połączona z guildCreator)
 • Dodano Dodano możliwość zmiany wiadomości w funkccji switchTag
 • Dodano Dodano możliwość zmiany wiadomości w funkccji switchTag
 • Zmieniono Napisano na nowo funkcję guildCreator (trzeba od nowa ją skonfigurować)
 • Zmieniono Zmiana niektórych podfunkcji w funkcji multiFunctions
 • Poprawiono Naprawiono komunikat "Utracono połączenie z interfejsem query" - już nie wyświetla się, gdy bot zostanie normalnie wyłączony, lub gdy daemon wyjdzie z serwera
 • Poprawiono Naprawiono wyśeitlanie błędów w logach, gdy w channel_id wpisaliśmy 0
 • Poprawiono Przyśpieszono instancje Interval
 • Poprawiono Przyśpieszono instancje event blokując zbędne eventy, oraz usuwając niepotrzebne pobieranie inforacji o serwerze w pętli (teraz pobierana jest krótsza informacja, w celu odświeżenia query)
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcje adminChannel ( Przy wlączonym AdvancedCache )
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcje supportOnline ( Przy wlączonym AdvancedCache )
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcje adminList ( Przy wlączonym AdvancedCache )
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcje groupOnline ( Przy wlączonym AdvancedCache )
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcje checkGuildsNumber
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję guildStats
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję onlineFromSectors
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję adminStats ( Przy wlączonym AdvancedCache )
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję helpChannel ( Przy wlączonym AdvancedCache )
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję groupHistory
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję guildList
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję fillGroupsDb
 • Poprawiono Poprawiono opis domyslny w funnkcji youtubeStats
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję removeGuildsChannel
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję switchTag
 • Poprawiono Bardzo przyśpieszono funkcję privateChannel
 • Poprawiono Naprawiono błąd, który wyskakiwał w błędach podczas masowej wiadomość POKE
 • Usunięto Usunięto funkcje checkChannelDescription
 • Usunięto Usunięto funkcje checkChannelNameAndTopic
 • Usunięto Usunięto funkcję adminTotalStatistics
 • Usunięto Usunięto funkcję adminStatistic
 • Usunięto Usunięto z configu funkcje changedGroups, teraz domyślnie jest włączona i odświeża się co 20 sekund
 • Usunięto Usunięto funkcję give_help_time na rzecz funkcji helpTimeCounter w 3 instancji w celu optymalizacji

Version 4.0.0(29.10.2021)

 • Dodano Dodano funkcje economy
 • Dodano Dodano funkcje adminTotalStatistics pokazującą ogólne statystyki administracji
 • Dodano Dodano funkcje adminWeekStatistics pokazującą ogólne statystyki administracji z ostatnich 7 dni
 • Dodano Nowa funkcja clientToDb zapisująca osoby do bazy danych po wejściu na serwer, co pozwala uniknąć brakujących osób w bazie danych
 • Dodano Możliwość ustawienia globalnego koloru do opisów i wiadomości
 • Dodano W funkcji adminStatistic dodano zmienną [HELP_COUNT]
 • Dodano W funkcji adminChannel dodano zmienną [HELP_COUNT]
 • Dodano Nowa funkcja helpHistory
 • Dodano Przy 20k linijkach błędów, automatycznie jest zmniejszane do 10k przy restarcie
 • Dodano Dodano opcję całodniowego wyłączenia centrum pomocy
 • Dodano Dodano możliwość samodzielnego ustawienia intervału w każdej instancji
 • Dodano Dodano dokładniejsze i brakujące opisy konfiguracji w config_query.php
 • Dodano Dodano tabele notifications gdzie wpisywane są powiadomienia dla użytkowników ( w przyszłości będzie to wykorzystywane przy powiadomieniach w panelu) z możliwością wyłączenia
 • Dodano Dodano zmienną [CHANGED] w funkcji saveTops (topConnectionTime) która pokazuje, kiedy został pobity rekord.
 • Dodano Dodano zmienną [DIFF] w funckji saveTops (spentTime, idleTime) - pokazuje różnice między osobą niżej
 • Dodano Dodano zmienną [DIFF] w funckji saveTopsWeek (spentTime, idleTime) - pokazuje różnice między osobą niżej
 • Dodano Dodano podfunkcję topCoins w saveTops (zamiast wczesniejszego coinsBota)
 • Dodano W funkcji groupOnline dodano możliwość sortowania według czasu offline/online/afk
 • Dodano W funkcji warps dodano argument list
 • Dodano Dodano funkcję restartBot
 • Dodano Dodano wsparcie dla nazwy permisji w funkcjach removePermission i removeChannelPermissions
 • Dodano Dodano opcję moveBack w funkcji afkChecker który przenosi spowrotem na kanał, po zakończeniu AFK
 • Zmieniono Zmieniono komunikacje między botem a serwerem licencyjnym
 • Zmieniono Zmiana niektórych podfunkcji w funkcji multiFunctions
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję ipLimiter
 • Poprawiono Naprawiono błąd ze zbyt długą nazwą kanału w nameDay, teraz wpisuje losowe imię z dzisiejszych imienin
 • Poprawiono Naprawiono brak wyświetlania o pustej liście banów, jeśli nie ma żadnego bana.
 • Poprawiono Naprawiono wyświetlanie logów openapps w prawidłowej kolejności
 • Poprawiono Naprawiono usuwanie starych backupów w funkcji Backups
 • Poprawiono Wygląd opisów
 • Poprawiono Poprawiono błąd w funkcji awards
 • Poprawiono Jeśli dany serwer w GameStatistic nie istnieje, funkcja wykonuje się dalej
 • Poprawiono Przyśpieszono i ulepszono funkcję removePermissions, removeChannelPermissions
 • Poprawiono Przyśpieszeno tworzenie opisów w funkcji saveTops, saveTopsWeek
 • Poprawiono Poprawiono błąd w funkcji changedGroups, gdy grupa z administratorami jest pusta
 • Poprawiono Naprawiono błąd w funkcji groupOnline
 • Poprawiono Naprawiono błąd w wyświetlaniu pustych linijek w konsoli w funkcji proccessUsage
 • Poprawiono Sprawdzanie bazy danych, teraz nie jest konieczne importowanie pliku z bazą danych, wszystko wykonuje się samoistnie
 • Usunięto Usunięto funkcję coinsBot, na rzecz topCoins
 • Usunięto Usunięto funkcję adminStatistic na rzecz adminWeekStatistic
 • Usunięto Wyrzucono z configu funkcje deleteTimeRanks, oraz updateGuildsDb teraz jest domyślnie ustawiona i odświeżana co 3 minuty.

Version 3.2.0 (11 września 2021)

 • Poprawiono Poprawiono błąd w instancji 3, teraz funkcje działają bez względu na to, czy coinsBot jest włączony (bug)
 • Poprawiono Wszystkie funkcje edytujące opis knaału, działają teraz szybciej
 • Poprawiono Przyśpieszono wykonywanie funkcji po uruchomieniu bota (bot teraz nie pobiera zbędnych informacji po uruchomieniu)
 • Poprawiono Naprawiono błędy w funkcji groupOnline
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję adminChannel
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję guildStats
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję changedGroups
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję adminStatistics
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję groupHistory
 • Poprawiono Naprawiono błędy w funckji awards
 • Poprawiono Naprawiono błąd w funkcji coinsBot gdy serwer jest pusty
 • Zmieniono Ulepszono funkcję helpChannel, teraz można ustawić inne ustawienia dla każdego dnia tygodnia
 • Zmieniono W funckji checkNickname dodano opcję sprawdzania opisu klienta, oraz wiadomości away
 • Dodano Dodano funkcję querysList
 • Dodano Dodano funkcję clientsFromOtherCountries

Version 3.1.2 (05 września 2021)

 • Dodano Dodano opcję urlopu w funckji adminChannel
 • Dodano Dodano funkcje updateGuildsDb która musi być włączona w celu poprawnego działania panelu
 • Dodano Dodano funkcję vacationList z listtą osób na urlopie
 • Dodano Dodano błąd 'not_first_channel', gdy pierwszy kanał nie istnieje (częsty błąd podczas konfiguracji bota)
 • Dodano Dodano komendę ipInfo
 • Dodano Dodano komendę vacation
 • Dodano W funkcji adminList, supportOnline dodano opcję urlop
 • Poprawiono Przyśpieszono całą aplikacje, dodano wiele nowych funkcji oraz usprawniono aktualne
 • Poprawiono Przyśpieszono działanie funkcji adminChannel
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcję groupLimiter
 • Poprawiono Poprawiono funkcję checkMusicBot, już nie zwraca błędu z "client_idletime"
 • Zmieniono autoPoke i channelGroup zapisuje i pobiera dane jedynie z JSON
 • Zmieniono Zmieniono działanie kanałow dodanych komendą w autoPoke i w channelGroup, już nie zapisują się w bazie danych

Version 3.1.1 (20 sierpnia 2021)

 • Dodano Dodano instancje LiveHelp
 • Poprawiono Poprawiono funkcję get_index w klasie open-apps, już nie pokazuje błędu jeśli użytkownik nie istnieje w bazie danych teamspeak
 • Poprawiono Skrócono długość opisu pogody w funkcji multifunctions/weather, abt uniknąć błędu gdzie kanał nie jest edytowany
 • Poprawiono Poprawiono błąd w funkcji adminStats (brak defynicji zmiennej $i)
 • Poprawiono Naprawiono błąd "Array sizes are inconsistent" w funkcji adminStats
 • Zmieniono Przeniesiono funkcję !sklep oraz !help do intacji z eventami
 • Usunięto Usunięto instancje Coins

Version 3.1 (20 lipca 2021)

 • Dodano Nowa topka w gildiach: topRecordGuilds
 • Dodano Dodano komendy dla użytkowników: !warp
 • Dodano Dodano komendy dla użytkowników: !register
 • Dodano Nowe podfunkcje w funkcji multifunctions
 • Dodano Nowa funkcja recruWithGuilds
 • Dodano W funkcji guildCreator dodano mozliwość automatycznego tworzenia kanału guildPoke
 • Dodano Reklama gildii z rekrutacją w wiadomości powitalnej
 • Dodano Dodano możliwość tworzenia wykresów w funkcji guildStats oraz adminsStatisctic
 • Poprawiono Poprawiono działanie funkcji deleteFilesAfterDays, checkGuildsNumbers, onlineFromSectors
 • Poprawiono Naprawiono błędy w funckji adminChannel oraz lastLog
 • Poprawiono Funkcja facebook_posts znów działa z nowym API
 • Poprawiono Przyśpieszono funkcje teleport, dodano ignorowane grupy do wiadomośći inforującej o warpach
 • Zmieniono Napisano od nowa funkcję saveTops (przyśpieszono)
 • Zmieniono Napisono od nowa funkcje saveTopsWeek(przyspieszono)
 • Zmieniono Napisano od nowa funkcje coinsBot (przyśpieszono)
 • Zmieniono poprawione błędy w funkcji groupLotto
 • Zmieniono Naprawiono zabieranie złych leveli w funckji levels
 • Zmieniono Przeniesiono guildPoke do tabelii guilds, przyśpieszono jej prędkość oraz poprawiono wygląd
 • Zmieniono Poprawiono błąd w funkcji adminStats (brak defynicji zmiennej $i)
 • Zmieniono W bannerze można ustawić randomową gildię z rekrutacją
 • Zmieniono Dodano zmienne do funkcji adminChannel: [HELP_SPENT_TIME], [CONNECTION_LOST]
 • Zmieniono Przeniesiono ingorowane grupy w multifunctions do całej funkcji, zamiast w pojedynczych podfunkcjach - przyśpiesza to znacząco działanie funkcji

Version 3.0 (6 czerwca 2021)

 • Dodano Tworzymy teraz changelog z każdą nową wersją
 • Dodano Dodaliśmy więcej opcji dla osób mających problem z socketem
 • Dodano Dodaliśmy tłumaczenie do configu
 • Dodano Dodaliśmy błędy ze zbyt dużą nazwą kanału, lub opisem do logów oraz do konsoli. Teraz ustawiany jest domyślny opis informujący o błędzie.
 • Dodano Dodaliśmy dodatkowe szczegółowe logowanie poszczególnych błędów oraz logi co dana funkcja robi na kliencie z możliwością ustawienia tych logów w kanale
 • Dodano Dodaliśmy auto-restart bota Socket oraz Event jeśli z instancją będzie coś nie tak
 • Dodano Dodaliśmy więcej opcji edycji opisów, oraz wiadomości na PV oraz kick
 • Dodano Countdown (odliczanie do danej daty)
 • Dodano guildList (lista gildii)
 • Dodano revokeAllGuildsGroups (usuwanie wszystkich grup gildyjnych)
 • Dodano checkLeaveMessage (Sprawdzanie wiadomości pożegnalnych)
 • Dodano saveDisconnectTime (Dokładniejsze daty rozłączenia)
 • Dodano banGuard (Pilnuje, aby dany admin nie założył zbyt dużo banów)
 • Dodano banHistory (Zapisywanie banów użytkowników do bazy danych)
 • Dodano lastLog (Ostatnie logi bota)
 • Dodano topConnectionLost
 • Dodano lastLog (Ostatnie logi bota)
 • Poprawiono Usuneliśmy wiele błędów, oraz standardowo przyśpieszyliśmy działanie bota.
 • Poprawiono ignorowane informacje już działają w blockrecording
 • Zmieniono Od teraz funkcja saveTops i saveTopsWeek domyślnie są włączone, aby bot działał w pełni poprawnie
 • Zmieniono Od teraz funkcja saveTops zapisuje również myteamspeak id
 • Zmieniono Funkcja saveTopsWeek ma już opcjonalne nagrody za pierwsze miejsce
 • Zmieniono W funkcji awards już można wyłączyć poszczególne nagrody

Version 1.0 Beta (2 stycznia, 2020)

Publikacja testowa